Statsrådet och ministerierna Media
Hoppa till innehåll

Statsrådets medietjänst

Statsrådets medietjänst är en webbtjänst som är avsedd för medierepresentanter. Du kan använda tjänsten efter att ha registrerat dig. Medietjänsten tillhandahålls av statsrådets kommunikationsavdelning. Innehållet i tjänsten framställs av ministerierna, republikens presidents kansli och justitiekanslersämbetet.

Din e-postadress är ditt användarnamn. Också redaktionen kan registrera sig med sin e-postadress, vilket innebär att aktualitetsmaterialet skickas till en gemensam e-postlåda. Redaktionens e-postadress anges i e-postadressfältet. I fälten för personuppgifter anges kontaktpersonens uppgifter även om personen redan är användare av medietjänsten. 

Du behöver inte registrera dig i medietjänsten för att kunna använda statsrådets bildbank och Flickr-konto eller beställa offentligt aktualitetsmaterial.

Dataskydd

Alla fält är obligatoriska

Personuppgifter
Kontaktuppgifter
Postadress
Medium