Hoppa till innehåll

Statsrådets medietjänst

Statsrådets medietjänst är en webbtjänst som är avsedd för medierepresentanter. Du kan använda tjänsten efter att ha registrerat dig. Medietjänsten tillhandahålls av statsrådets kommunikationsavdelning. Innehållet i tjänsten framställs av ministerierna, republikens presidents kansli och justitiekanslersämbetet.

Din e-postadress är ditt användarnamn. Också redaktionen kan registrera sig med sin e-postadress, vilket innebär att aktualitetsmaterialet skickas till en gemensam e-postlåda. Redaktionens e-postadress anges i e-postadressfältet. I fälten för personuppgifter anges kontaktpersonens uppgifter även om personen redan är användare av medietjänsten. 

Du behöver inte registrera dig i medietjänsten för att kunna använda statsrådets bildbank och Flickr-konto eller beställa offentligt aktualitetsmaterial.

Dataskydd

Alla fält är obligatoriska

Personuppgifter
Kontaktuppgifter
Postadress
Medium